Huisregels

 • Het jeugdhonk is voor jeugd tot 25 jaar uit de gemeente Beuningen.
 • Men moet zich ten allen tijden kunnen legitimeren als daarom gevraagd wordt door  medewerkers.
 • Aanwijzingen van de medewerkers dienen opgevolgd te worden.
 • Geen wapens en/of drugs in en om het pand.
 • Het gebruik, het bezit en/of handel in verdovende middelen is verboden.
 • Men mag geen eten en drinken mee naar binnen nemen.
 • Men mag geen bezittingen van de jongerenvereniging mee naar buiten nemen.
 • Het is niet toegestaan in de jongerenruimte gekochte drank elders te nuttigen dan  in de accommodatie.
 • De jongerenvereniging behoudt zich het recht voor eventueel gevonden verboden spullen in beslag te nemen en over te dragen aan de politie.
 • Geen ongewenste intimiteiten, racisme of agressie. Respect voor elkaar.
 • Het is binnen verboden te roken.
 • Houd rekening met de buren  en de omgeving.

Bezoekers dienen deze regels te kennen en zich aan deze regels te houden.

De jongerenvereniging is niet  aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen. In geval van schade door schuld, kan het schadebedrag op de persoon verhaald worden.

In het algemeen belang handhaven de we regels zoals je die zojuist gelezen hebt.

Houd je aan deze regels, anders kun je worden verwijderd en de toegang worden ontzegd voor bepaalde of onbepaalde tijd.