JHW

Wat is JHW?
JHW staat voor Jeugdhonk Winssen en is een plek van en voor jongeren. Bij JHW kun je je vrienden ontmoeten en je kunt er gezellig hangen of activiteiten organiseren/bezoeken. Het jeugdhonk bestaat al sinds 1993 en sinds kort zit JHW in de voormalige kapsalon aan de Molenstraat 2a in Winssen, naast ontmoetingscentrum de Paulus. De leeftijd loopt uiteen van lagere school leeftijd t/m 23 jaar uit uit Winssen.

De doelstelling van JHW
JHW is een jeugd- en jongerenvereniging wat tot doel heeft
(Uit de statuten van de vereniging)

  1. a. het organiseren van vormende en ontspannende activiteiten voor jongeren woonachtig in Winssen en omgeving.
    b. het behartigen van de belangen van jongeren in de leeftijdscategorie van 13 jaar en 23 jaar.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
    a. het organiseren van soosavonden, filmbijeenkomsten, droppings, disco en andere activiteiten
    b. het beïnvloeden van beslissingen die in een zo breed mogelijk verband het welzijn van de jongeren in de bovengenoemde leeftijdscategorie bepalen
    c. andere wettige middelen die het gestelde doel bevorderen.

Wie zitten in het team?
JHW bestaat uit een bestuur en allerlei commissies. Iedereen is vrijwilligers. En we zijn tussen de 14 jaar en ouder.
De vrijwilligers worden ondersteunt door een beroepskracht van Stichting Perspectief. Met z’n allen gebruiken we het jeugdhonk om activiteiten voor de jeugd te organiseren. Ook bestaat de mogelijkheid dat er stagiaires met de activiteiten meewerken. Deze stagiaires worden begeleid door de beroepskracht van Perspectief.